12 februari 2019 Veilinghuis De Ruiter

Dit unieke biljet bemachtigen?

 

Nederlandse Batavia stichter op uiterst zeldzaam papiergeld

300 guldenbiljet 1925 Nederlands-Indië

 

Op 2 april 1595 vertrok de eerste vloot Nederlandse handelsschepen voor een lange tocht naar Oost-Indië. De reis was een groot drama. Van de 249 bemanningsleden overleefden er 89 de reis en de handelswaar was mager. Maar het doel was bereikt: een handelsreis naar Oost-Indië zonder al te veel last van de Portugezen bleek mogelijk. Deze ‘Eerste Scheepvaart’ was het begin van de invloedrijke Nederlandse handelsonderneming Vereenigde Oostindische Compagnie ( VOC, 1602-1800).

 

Machtig handelscentrum

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) was van grote betekenis voor de VOC. Hij was de vierde gouverneur-generaal binnen de VOC en wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse heerschappij in de Indische archipel. Hij stichtte de handelspost Batavia en wist voor een groot deel monopolie te verwerven op de handel in specerijen. Onder zijn leiderschap groeide Batavia uit tot een machtig handelscentrum. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zijn optreden was vaak met harde hand en de handelsoorlogen kostten velen het leven.

 

Omstreeks 1782 werd het eerste papiergeld in omloop gebracht en in 1815 werd de eerste serie guldens gedrukt door drukkerij Johan Enschedé te Haarlem.

 

Behoefte aan papiergeld

De ontwikkeling van de handel in de Indische Archipel bracht ook de introductie van papiergeld met zich mee. Omstreeks 1782 werd het eerste papiergeld in omloop gebracht en in 1815 werd de eerste serie guldens gedrukt door drukkerij Johan Enschedé te Haarlem. Het was het begin van een omvangrijke geschiedenis van het papiergeld uitgegeven door de ‘Javasche Bank’.

 

300 gulden 1925 Nederlands-Indië

300 gulden 1925 Nederlands-Indië kz

 

Zeldzame 300 gulden

Wereldwijd is papiergeld van koloniën een zeer gewild verzamelobject. Door het tropische klimaat is de kwaliteit van het papiergeld vaak zeer slecht geworden en niet bewaard gebleven. In deze veiling bieden we een unieke collectie Nederlands-Indië bankbiljetten aan van uitzonderlijke kwaliteit. Waaronder zeker exemplaren die nog niet eerder op de markt zijn aangeboden. Zoals het uiterst zeldzame proefbiljet van 300 gulden, type 1925 in Proof kwaliteit, met het gegraveerde portret van Bataviastichter Jan Pieterszoon Coen. Het biljet is gedrukt door Joh. Enschede te Haarlem.

 

Unieke Nederlands-Indië bankbiljetten

Ook uniek is de specimenserie ‘Javasche dansers’ – ontworpen door C.A. Lion Cachet – in zeer hoge kwaliteit en diverse drukvarianten. En dat zonder vermelding van het typische ‘Specimen stempel’. Tot slot zijn de origineel gelopen 1 gulden (type 1815) en het 10 guldenbiljet (type 1864) het vermelden waard. Beide zijn (zeer) zeldzame exemplaren van Nederlands-Indisch papiergeld.